Service with a smile. Od roku 1899.

CLEANING

Stölting Cleaning Service.
Wasz dostawca usług w obszarze porządki.

Więcej informacji

SECURITY

Stölting Security Service.
Wasz dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa.

Więcej informacji

PERSONEL

Stölting Personal Service.
Wasz dostawca usług personalnych.

Więcej informacji

Stölting Service Group

Stölting Service Group jest jednym z wiodących dostawców usług w obszarach Porządki, Bezpieczeństwo i Personel na terenie całych Niemiec. Wspólnie z klientami opracowujemy indywidualne, dopasowane do potrzeb klientów rozwiązania tak, aby mogli oni lepiej skoncentrować się na swojej podstawowej działalności

Usługa taka, jaką ją rozumiemy: precyzyjnie dopasowana i dostosowana do Waszych wymagań, oczekiwań i życzeń. Zawsze na miejscu: gdzie, kiedy i jak tego, jako klient oczekujesz.

Stölting Service Group pracuje w oparciu o certyfikowane standardy. Zapewnia to przejrzystość kosztów i zwiększa elastyczność u naszych klientów. Współdziałając ze wszystkimi obszarami usług dostarczamy optymalne i kompletne rozwiązania z jednego źródła. Usługa taka, jaką ją rozumiemy: otwarta i nastawiona na wartość z myślą o Waszym sukcesie. Jest to dla nas zarówno wymóg, jak i obowiązek.

News