Philosophie

Orientacja na pracowników jako utrzymanie wartości i sukcesu firmy

Jako przedsiębiorstwo usługowe orientacja na pracowników, jako zachowanie wartości Grupy Stölting Service jest głównym filarem naszej polityki korporacyjnej i ma zasadnicze znaczenie dla istnienia i wynikającego z tego sukcesu firmy.

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do społecznej odpowiedzialności wobec wszystkich pracowników i przestrzega określonych wytycznych w celu ochrony pracowników i wszystkich innych członków przedsiębiorstwa oraz zapewnienia, że sukces przedsiębiorstwa nigdy nie będzie zagrożony. Ponieważ to właśnie w zakresie świadczenia naszych usług nasi pracownicy muszą być w pełni zaangażowani w zapewnianie i ciągłe doskonalenie sukcesu firmy

Poprzez skupienie się na wartościach zasadniczych, etyczne działania i praktykowaną odpowiedzialność społeczną rozwija się pozytywna dynamika, która przedstawia solidny fundament dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Klienci są podstawą istnienia Stölting Service Group. Coraz większym wyzwaniem jest sprostanie stale rosnącym wymaganiom klientów. Wymaga to ukierunkowanej orientacji na pracowników.

Nasze doświadczenie, kompetencje i zaufanie naszych klientów wynikają z działalności w czasie naszej, ponad 120-letniej historii przedsiębiorstwa. Pracownicy naszego przedsiębiorstwa zawsze wychodzili naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i są świadomi swojej odpowiedzialności korporacyjnej w kontekście procesów biznesowych.

Systematyczny rozwój personelu jest niezbędny do płynnego współdziałania zasobów wewnętrznych w ramach procesów wspierających i dodających wartość w celu zapewnienia skutecznego kształtowania działalności przedsiębiorstwa.

Oprócz umiejętności technicznych nasi pracownicy posiadają również niezbędne umiejętności społeczne i komunikacyjne, aby poprzez optymalną interakcję opracować idealne rozwiązanie dla klientów. Zarządzanie przedsiębiorstwem, środowisko pracy i warunki ramowe mają motywujący wpływ na pracowników. To pozwala im osiągać najlepsze wyniki.

Pracownicy mają swobodę podejmowania decyzji i uczestniczenia w powierzonych im zadaniach.

Nasze zorientowanie na pracowników, jako zachowanie wartości w ramach naszej polityki korporacyjnej charakteryzuje się również tym, że nasze portfolio usług było w ostatnich latach stale rozwijane, przez co znacząco wpłynęliśmy na naszą strategię i zasady zarządzania.

Realizujemy ambitny cel, jakim jest systematyczne zwiększanie odsetka lojalnych i przekonanych klientów.

Zaczyna się to od orientacji na pracowników i stanowi podstawę dalszego sukcesu grupy serwisowej Stölting.