Stölting Personal Service

Wasz dostawca usług użyczania pracowników tymczasowych.

Od roku 1989 Stölting Personal Service zapewnia, na terenie całej Federacji, pracowników tymczasowych dla najróżniejszych, dobrze znanych klientów.

Dzięki naszemu nieograniczonemu zezwoleniu na użyczanie pracowników tymczasowych, członkostwie w “iGZ“ /Zrzeszenie Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej/, umowach o pracę naszych pracowników na czas nieokreślony oraz naszemu know-how na wszystkich szczeblach kierowniczych, cieszymy się jako zespół Stölting Service Group dobrą opinią u naszych klientów.

Użyczanie pracowników tymczasowych odbywa się według następującej zasady:

Prinzip Arbeitnehmerüberlassung

Od pomocnika & kierowcy wózka widłowego w produkcji, konsjerżów w Waszym przedsiębiorstwie, aż po dowódcę drużyny w zakładowej straży pożarnej, wszystko jest możliwe.

Wasze korzyści:

  • Koncentracja na podstawowej działalności
  • Większa elastyczność
  • Wzrost wydajności bez inwestycji
  • Przejrzystość kosztów
  • Redukcja kosztów przez np. zwiększenie produktywności

Z przyjemnością przedstawimy Wam ofertę na użyczanie pracowników tymczasowych. Proszę się z nami skontaktować.