Stölting Personal Service

Wasz dostawca usług rekrutacyjnych.

Obsadzanie wolnych miejsc odpowiednimi pracownikami staje się coraz trudniejsze. Dlatego firmy coraz częściej korzystają z agencji rekrutacyjnych. Dla nich wysiłek administracyjny jest mniejszy, a jednocześnie wzrasta wydajność. Jako zewnętrzny mediator, certyfikowany zgodnie z AZAV, Stölting Personal Service wspiera Was w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, którzy będą wypełniać wakaty w długoterminowej perspektywie.

Obsadzamy wakaty dla wszystkich branż w tych obszarach:

  • Logistics
  • Sales
  • Marketing
  • Finance
  • Accounting
  • Office
  • Production

Skorzystaj z naszych kompetencji rekrutującego i konsultanta personalnego.

Stölting Personal Service dysponuje niezbędnym doświadczeniem, metodyką i najlepszymi kontaktami, aby przedsiębiorstwa różnych branż i wielkości połączyć z kandydatami, którzy odpowiadają pożądanemu profilowi stanowiska pracy

Przejmujemy dla Was procesy częściowe lub całkowity proces rekrutacji – od sporządzenia wymaganego profilu kandydata poprzez identyfikację przydatnych kandydatów aż do rozmowy kwalifikacyjnej.

Mniejsze i średnie przedsiębiorstwa korzystają z rekrutacji personelu na przykład, jeżeli nie mogą same uporać się ze żmudnymi przebiegami lub nie dysponują odpowiednio skonfigurowanym działem HR.

Duże firmy korzystają na wdrożeniu pełnego procesu selekcji, szczególnie w przypadku dużych projektów rekrutacyjnych.

Nasi Klienci, czy to mały/średni przedsiębiorca lub koncern, oszczędzają w ten sposób zasoby i czas. Dział personalny jest odciążony i równocześnie korzysta z naszej wiedzy. Jedynie ostateczną decyzję dotyczącą przyszłego pracownika klient podjąć musi na końcu sam.

Z przyjemnością przedstawimy Wam ofertę zatrudnienia personelu. Proszę się z nami porozmawiać.