Stölting Facility Service

Wasz dostawca usług dla personelu.

Grupa Przedsiębiorstw Stölting oferuje kompleksowe i skoordynowane usługi z jednego źródła we wszystkich obszarach usług budowlanych. Konsekwentnie dążymy do celu centralnej koordynacji i kontroli technicznych, infrastrukturalnych i komercyjnych aspektów budynków.

Usługi infrastrukturalne, techniczne lub handlowe powinny ostatecznie płynąć razem w ramach całościowego funkcjonowania nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej. Utrzymanie, rozwój i zarządzanie lokalizacjami oznacza obsługę i doświadczenie z jednego źródła.

Dzięki temu nasi klienci mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

Usługi osobiste dostosowane do Waszych potrzeb – Stölting Service Group.