Stölting Industrial Cleaning

Wasz dostawca usług w obszarze czystości w przemyśle.

Rozwój i stosowanie nowoczesnych i oszczędnych metod jest jednym z naszych najważniejszych celów. Nasze koncepcje są zintegrowane z procesami operacyjnymi, tzn., jakie metody zostaną zastosowane, zależy od warunków konstrukcyjnych i Waszych wymagań. Praca z obiektowymi kompleksowymi pakietami usług określa jakość naszych usług.

Nasze grupy docelowe

 • Przemysł spożywczy
 • Zakłady przeróbki metalu
 • Elektrownie węglowe
 • Przemysł papierniczy
 • Przemysł recyklingu
 • Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

Nasze standardy jakości

 • Metody i procedury czyszczenia zorientowane na klienta
 • Zastosowanie idealnej metody czyszczenia zgodnie z Waszymi warunkami budowlanymi i Waszymi wymaganiami
 • Kooperacja z dostawcami maszyn i automatów
 • Profesjonalnie przeszkolony personel
 • Certyfikowany według DIN EN ISO 9001, DIN ISO 14001 oraz DIN ISO 50001

Stölting Industrial Cleaning Spektrum

Profesjonalne czyszczenie dla osób prywatnych i działalności komercyjnej:

 • Usługi w instalacjach
 • Konserwacja w przemyśle
 • Czyszczenie maszyn
 • Czyszczenie przemysłowe

Dla czystego biznesu – Stölting Service Group.